35. Vazhneyshie Russkie Posol'stva v XVI-XVIII vv. (inset) Vazhneyshie Russkie Posol'stva na Kavkaz v XVI-XVII vv. (to accompany) Atlas Istorii Geograficheskikh Otkrytiy i Issledovaniy. Glavnoe Upravlenie Geodezii i Kartografii MVD SSSR. Otvetstvennyi Redaktor K. B. Martova. 1959

Librarian view | DRUID: yh944yk5384