(Text Page) Glossary of Geographical Names and Terms. Pergamon World Atlas. Pergamon Press, Ltd. & P.W.N. Poland 1967. Sluzba Topograficzna W.P

Librarian view | DRUID: wj185cq7673