Corinthian aryballos with lion motif

Librarian view | DRUID: fw665vz6001