1.Politicheskaya Karta Mira na 1900 god. (to accompany) Atlas Istorii SSSR Cast' III. Dlia Srednei skoly. Pod Obsey Redaktsiey K.V. Azilevica, I.A. Golubcova, M.A. Zinoveva. Utverden Ministerstvom Prosvesnija RSFSR. (Published by) Glavnoe Upravlenie Geodezii i Kartografii, MVD, SSSR, 1954g

Librarian view | DRUID: fw280wt4590