Sorokto Hansenpyŏng hwanja ŭi kangje noyŏk e kwanhan chosa

소록도 한센병 환자 의 강제 노역 에 관한 조사

Responsibility
chosa chʻaegimja Yi Pyŏng-nye.
소록도 한센병 환자 의 강제 노역 에 관한 조사 / 조사 책임자 이 병례.
Imprint
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Ilche Kangjŏmha Kangje Tongwŏn Pʻihae Chinsang Kyumyŏng Wiwŏnhoe, 2006.
서울 특별시 : 일제 강점하 강제 동원 피해 진상 규명 위원회, 2006.
Physical description
v, 113 p. : ill. ; 26 cm.
Series
Chinsang chosa pogosŏ ; IV-1
진상 조사 보고서 ; IV-1

Browse related items

Start at call number:
Librarian view | Catkey: 7541624