Zhongguo wen hua da ge ming wen ku [electronic resource]

中国文化大革命文库 [electronic resource]

Responsibility
zhu bian Song Yongyi ; bian wei Shi Zhiyu ... [et al.] ; Meiguo "Zhongguo wen hua da ge ming wen ku" bian wei hui bian zuan.
中国文化大革命文库 [electronic resource] / 主编宋永毅 ; 编委石之瑜 ... [et al.] ; 美国《中国文化大革命文库》编委会编纂.
Language
Chinese, English. Chinese and English.
Edition
Di 2 ban.
第2版.
Imprint
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo yan jiu fu wu zhong xin, 2006-
香港 : 香港中文大学中国硏究服務中心, 2006-
Librarian view | Catkey: 6819241