Alla Riksdagars och mötens beslůth samt arfföreningar, regements-former, försäkringar och bewillningar: ... giorde, stadgade och bewiljade äro; med the för hwart och ett stånd utfärdade allmenna resolutioner. Nu til fäderneslandets tienst och nytta tilhopa samlade

Responsibility
och med en fullkomlig förtekning och ordaregister utgifne af And. Anton Stiernman ...[v.1]-3.
Imprint
Stockholm, med egen bekostnad af J.H. Werner, directeur öfwer alle tryckerien i riket, 1728-1733.
Physical description
3 v. 21 cm.

Browse related items

Start at call number:
Librarian view | Catkey: 2169989