Kŭn'gok Pak Tong-wan ŭi saengae wa Kidokkyo minjokchuŭi yŏn'gu

근곡 박 동완 의 생애 와 기독교 민족주의 연구

Sŏul : Chŏnghan Ch'aekpang, 2019
Librarian view | Catkey: 13127894