Pŏnyŏk ŭi sidae, pŏnyŏk ŭi munhwa chŏngch'i : 1945-1969 naengjŏn chi ŭi hyŏngsŏng kwa chŏhang tamnon ŭi chaeguch'uk

번역 의 시대, 번역 의 문화 정치 : 1945-1969 냉전 지 의 형성 과 저항 담론 의 재구축

Sŏul : Somyŏng Ch'ulp'an, 2019
Librarian view | Catkey: 13092766