Rŭp'o Kyot'o Chosŏn hakkyo sŭpkyŏk sakŏn : chŭngo pŏmjoe e chŏhang hamyŏ

르포 교토 조선 학교 습격 사건 : 증오 범죄 에 저항 하며

Sŏul : Tosŏ Ch'ulp'an P'um,
Librarian view | Catkey: 13092752