Manse yŏlchŏn : 3.1 undong ŭi kihoekchadŭl, chŏndalchadŭl, sirhaengjadŭl

만세 열전 : 3.1운동 의 기획자들, 전달자들, 실행자들

Sŏul : Saenggak Chŏngwŏn, 2019
Librarian view | Catkey: 13092532