Ajia Taiheiyō chiiki no seiji shakai kokusai kankei : rekishiteki hatten to kongo no tenbō

アジア太平洋地域の政治・社会・国際関係 : 歴史的発展と今後の展望

Responsibility
Sugita Yoneyuki;Thorsten Marie;Monda Yūji;Satō Akiko.
アジア太平洋地域の政治・社会・国際関係 : 歴史的発展と今後の展望 / 杉田米行編著;マリー・トーステンほか著;門田有示;佐藤晶子訳.
Imprint
Tōkyō : Akashi Shoten, 2018.
東京 : 明石書店, 2018.
Physical description
238p. ; 22 cm.
Librarian view | Catkey: 12834197