aktualni problemy rehionalnykh doslidzhen : materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, m. Lutsk, 17-18 travnia 2018 r.

Publication
Lutsk : Vezha-Druk, 2018.
Copyright notice
©2018
Physical description
227 pages
Librarian view | Catkey: 12740108