Mun'gyŏng T'anhang pongsu chip'yo chosa pogoso

聞慶 炭項 烽燧 地表 調查 報告書

Responsibility
Ch'a Yong-gŏl, Cho Sun-hŭm, Kim Chu-mi, Cho Nok-chu ; p'yŏnjip, parhaeng Ch'ungbuk Taehakkyo Chungwŏn Munhwa Yŏn'guso.
聞慶 炭項 烽燧 地表 調查 報告書 / 車 勇杰, 趙 順欽, 金 珠美, 趙 錄柱 ; 편집, 발행 忠北 大學校 中原 文化 研究所.
Language
Korean. In Korean, with abstract in English.
Publication
Ch'ungbuk Ch'ŏngju-si : Ch'ungbuk Taehakkyo Chungwŏn Munhwa Yŏn'guso ; [Mun'gyŏng-si] : Mun'gyŏng Munhwawŏn, 2002.
충북 청주시 : 忠北 大學校 中原 文化 研究所 ; [聞慶市] : 聞慶 文化院, 2002.
Physical description
348 pages, 3 folded leaves : illustrations, maps ; 26 cm.
Series
Chungwŏn munhwa yŏn'gu ch'ongsŏ ; che 30-ch'aek
中原 文化 研究 叢書 ; 第 30冊

Browse related items

Start at call number:
Librarian view | Catkey: 11664111