Znaki i znachki komsomola : osnovnye znaki komsomola (KIM, RLKSM, RKSM i VLKSM) : 1920-1991 gg.

Знаки и значки комсомола : основные знаки комсомола (КИМ, РЛКСМ, РКСМ и ВЛКСМ) : 1920-1991 гг.

Responsibility
Zhukov I.A., Pogodaev I͡U.V., Cherepov A.I.
Жуков И.А., Погодаев Ю.В., Черепов А.И.
Publication
Moskva : Izdatelʹstvo "Lukomorʹe", 2014.
Москва : Издательство "Лукоморье", 2014.
Physical description
538 pages : illustrations (chiefly) ; 30 cm
Librarian view | Catkey: 11555037