Zhongguo ji xie gong cheng : Zhongguo ji xie gong cheng xue hui hui kan = China mechanical engineering = Zhongguo jixie gongcheng

中国机械工程 : 中国机械工程学会会刊 = China mechanical engineering = Zhongguo jixie gongcheng

Imprint
Wuhan Shi : Zhongguo ji xie gong cheng za zhi she
武汉市 : 中国机械工程杂志社
Physical description
v. : ill. ; 28 cm.
Librarian view | Catkey: 11501914