Ran shao ke xue yu ji shu

燃烧科学与技术

Responsibility
Tianjin da xue zhu ban.
Uniform Title
Ran shao ke xue yu ji shu (Tianjin, China)
Language
Chinese. Abstracts in English.
Imprint
Tianjin Shi : "Ran shao ke xue yu ji shu" bian ji bu
天津市 : 《燃烧科学与技术》编辑部
Physical description
v. ; 30 cm.
Librarian view | Catkey: 11500795