Sŏngsi chŏndo si ro ing'nŭn 18-segi Sŏul : 13-jong Sŏngsi chŏndo si yŏkchu

성시 전도 시 로 읽는 18세기 서울 : 13종 성시 전도 시 역주

Responsibility
Pak Hyŏn-uk omgim.
성시 전도 시 로 읽는 18세기 서울 : 13종 성시 전도 시 역주 / 박 현욱 옮김.
Language
Korean. In Korean (Hanmun) and Korean.
Edition
Ch'op'an.
초판.
Publication
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Pogosa, 2015.
서울 특별시 : 보고사, 2015.
Physical description
336 pages : illustrations, maps ; 23 cm

Browse related items

Start at call number:
Librarian view | Catkey: 11455116