APA

Moskovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. M.V. Lomonosova,, Ti︠u︡menskiĭ gosudarstvennyĭ universitet., & Nizhnevartovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet,. (2008). Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma.

MLA

Materialy Po Arkheologii I Istorii Antichnogo I Srednevekovogo Kryma. , 2008. Internet resource.

CHICAGO

Moskovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. M.V. Lomonosova, Ti︠u︡menskiĭ gosudarstvennyĭ universitet, and Nizhnevartovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet. 2008. Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. http://bibpurl.oclc.org/web/75104.

HARVARD

MOSKOVSKIĬ GOSUDARSTVENNYĬ UNIVERSITET IM. M.V. LOMONOSOVA, TI︠U︡MENSKIĬ GOSUDARSTVENNYĬ UNIVERSITET, & NIZHNEVARTOVSKIĬ GOSUDARSTVENNYĬ UNIVERSITET. (2008). Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. http://bibpurl.oclc.org/web/75104.

TURABIAN

Moskovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. M.V. Lomonosova, Ti︠u︡menskiĭ gosudarstvennyĭ universitet, and Nizhnevartovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet. Materialy po arkheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. 2008. <http://bibpurl.oclc.org/web/75104>.