Nieuw nederlandtsch caertboeck. : waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden de XVII. Nederlanden, too in't geheel, als elck besonder met grote neersticheyt ende kosten gesneden ende in'tlicht gebracht

Digital content

IIIF Drag-n-drop
Librarian view | Catkey: 10170333