%{search_type} search results

48 catalog results

RSS feed for this result

2. Suiyo shōroku [1822]

4. Geijutsu tōsōron [2010]

5. Nihonga no seishin [1942]

6. Saisho Tokuji [1919]

7. Ichiuji Yoshinaga [1917]

8. Sawa Hajime [1935]

11. Yanagi Ryō [1928]

14. Kawaji Ryūkō [1919]

16. Toyama Usaburō [1929]

17. Yokokawa Kiichirō [1913]

20. Matsuo Kuninosuke [1929]

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include