%{search_type} search results

34 catalog results

RSS feed for this result

1. Ayuishō shinchū [1960]

3. Nihon no kanji [1982]

10. Yūshi hōgen [1996]

11. Nihon ryōiki [1995]

12. Shōmon ki [1099]

13. Ayuishō [1778]

15. Santaishi Soin shō [1977]

16. Nihon ryōiki [1975]

18. Onʼinshi, mojishi [1972]

19. Hokekyō zuionku [1971]

20. Mōgyūshō [1971]

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include