%{search_type} search results

34 catalog results

RSS feed for this result

1. He Qifang [1994]

2. Liu Dabai [1994]

3. Yao Xueyin [1994]

4. Roushi [1991]

5. Bian Zhilin [1990]

6. Ke Ling [1990]

7. Lin, Huiyin [1990]

8. Yu Pingbo [1989]

9. Duanmu Hongliang [1988]

10. Lao She [1988]

11. Shi Zhecun [1988]

12. Tian Jian [1988]

13. Dai Wangshu [1987]

14. Hu Shi [1987]

15. Lu Yan [1987]

16. Zang Kejia [1987]

17. Ba Jin [1986]

18. Zheng Zhenduo [1986]

19. Ding Ling [1985]

20. Wang Tongzhao [1985]

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include