articles+ search results

298,499 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page
Topic overview
hide topic overview

Nation.

The term “nation” has several meanings, depending on the context. It usually refers to a large group of people who share a common origin, history, culture, language, and specific territory defined by boundaries. It may also refer to a people or a...

Salem Press Encyclopedia, 2022. 3p.

6. Museo Nacional. Construir, Representar, Educar y Divulgar las Ciencias Naturales en Chile (1813 - 1929)

7. El discurso hegemónico nacional uruguayo y los efectos de la crisis, 1998-2004

8. Masculinitat i colonització a Espanya: arquetips masculins al discurs colonial sobre el Marroc (1880-1927)

9. L'Opinió sobre la reconstrucció identitària nacional a Catalunya i al País Valencià durant la transició democràtica espanyola als periòdics Avui, La Vanguardia, Levante-EMV i Las Provincias: estudi de casos

10. Justícia i legalitat de l'autodeterminació nacional i la secessió: una contribució al debat sobre la independència de Catalunya

11. El ingrediente Mapuche. De la cocina al Estado-nación

12. Nació, poble i independència: el nacionalisme com a problema a Catalunya

13. Negotiation of Un/Belongingness between the '(Imagined) Homelands' from a Transnational, South Asian, Brown Woman’s Perspective: A Case Study of Taslima Nasreen’s French Lover.

14. QUAN ELS EXILIATS CATALANS DE 1823-1850 BASTIREN HORITZONS NACIONALS PLURALS A EUROPA

15. El concepte crític de nació d'Hannah Arendt a la llum de la seva controvèrsia secreta amb Carl Schmitt

16. Deis rites de passatge a la nació : concepcions etnogràfiques de la nació a Arnold Van Gennep (1873-1957)

17. Quina noció de la comunitat italiana a l'humanisme de la fi del segle XV i començament del XV?

18. La nació republicana més enllà de les primeres llengües

19. Otto Bauer i la qüestió de les nacionalitats

20. On sojourns, languages and translation in Trans-Atlantyk by W. Gombrowicz and Nostromo by J. Conrad

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.