articles+ search results

95 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

2. Yerel Yönetimlerin Engelli ve Yaşlı Bireylere Yönelik Hizmetlerinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği

3. Kadınlar Hasta Olur, Erkekler Ölür: Sağlıkta Cinsiyet Temelli Farklılıkların Sosyolojik Analizi

4. Gündelik Nesnenin Sanatsal Dönüşümü: Sıradan Nesnelerin Sanat Eserine Dönüşüm Süreci Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme / Artistic Transformation of Casual Objects: A Sociological Evaluation on the Process of Transformation of Ordinary Objects into Art

5. Cumhuriyet Döneminde Türk Sporunda Alman Etkisi ve Türk Spor Kurumu Dergisi

6. Tiflis’te Kentleşme ve Kentsel Sorunlar Üzerine Sosyolojik bir Araştırma

7. Teoriler Işığında Devletin Dönüşümü ve COVID-19 Sonrası Dünyadaki Durumu: Sosyolojik Bir Yaklaşım

8. Afgan Göçmenlere Yönelik Tutum ve Algıların Sosyolojik Analizi: Erzincan Örneği

9. Byung-Chul Han’da 'Absürt Olanı İsteyen' Özne: 'Yeni Budala' Tiplemesi Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme

10. Tersine Göçler ve Geri Dönüşler: Almanya’dan Iğdır’a Yerleşenlerin Sosyolojik Özellikleri

11. Modernite, Gürültü ve Sessizlik: Sosyolojik Bir Eleştiri

12. Sosyolojik Kontekstte Moderniteye Dair İki Tez: Kopuş Mu Süreklilik Mi?

13. Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Televizyon Dizilerine Yansıması Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

14. Doğal Afetler Karşısında Dini Tutum ve Ritüellerin Rolü

15. Sanal Gerçeklikten Fiziksel Gerçekliğe Yeni İlişki Tarzları

16. Farklı Tarihsel Yaklaşımlarla Toplumsal Gerçekliğin Analizi: Fukuyama ve Huntington Karşılaştırması

17. Modernite ve Ontolojik Güvenlik Bağlamında Yoga Kültürü: Yoga Eğitmenleri ve Uygulayıcıları Üzerine Nitel Bir Araştırma

18. Suriyeli Göçmen İşletmelerin Hedef Ülkede Marka Değerini Koruması: Gaziantep Örneği

19. Narrative, Practice and Reality: Historical Criticism of Ümit Kurt’s Book Antep 1915 as a Diaspora-oriented Narrative

20. Jürgen Habermas’ın İletişimsel Akıl Kavramı Perspektifinde Modernite Eleştirisi ve Demokrasi Arayışları

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.