articles+ search results

49,459 articles+ results

View results as:
Number of results to display per page

1. El aporte científico de las Universidades Públicas Mexicanas, 1972-2007

2. Symposium gràfica. Quarta trobada acadèmica en disseny gràfic

3. Cooperació territorial transfronterera en l’educació superior. L’estudi de cas de la frontera oriental dels Pirineus

4. L'avaluació de la recerca en humanitats a AQU Catalunya

5. Criteris d'avaluació en turisme i els seus efectes en el perfil de publicació dels investigadors

6. L'avaluació de la recerca en comunitats locals i professionals

7. Seminario sobre el proceso científico : naturaleza de la ciencia, investigación científica y relaciones ciencia-tecnología-sociedad

8. El abordaje de cuestiones bioéticas en la enseñanza de las ciencias naturales y de la salud a través del cine

9. Qüestions ètiques per a la recerca en ciències socials. Context internacional i català, i experiència i protocol de treball amb els equips de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

10. Percepcions del professorat amb relació al plagi dels estudiants universitaris: revisió de la bibliografia

11. Investigadors d'electrònica mexicans que col·laboren per publicar. Coautors que treballen en xarxa

12. Tendències investigadores de la ciència de la informació i la biblioteconomia a Iberoamèrica i al Carib

13. Repensar els estudis de Biblioteconomia i Documentació a Espanya: traspassant els límits

15. La Ciència sota pressió: comportaments inadequats i danys socials.

16. Grado de institucionalización y evolución conceptual de la fisioterapia: Estado, relaciones y líneas de investigación

17. Campo científico de la comunicación: Análisis del dominio

18. Evaluación multidimensional de la investigación. Análisis micro en la universidad de Granada durante el periodo 2009-2013

Catalog

Books, media, physical & digital resources

Guides

Course- and topic-based guides to collections, tools, and services.