Die wals van Afrikaanse 'a' met 'l' / The waltz of Afrikaans 'a' with 'l'