Modelització de la producció de melanina a partir de polifenol oxidasa d'Agaricus bisporus