Bloch Móric (Ballagi Mór) bibliafordítása : Schweitzer József Jahrzeitjére.