מערכות החינוך ליהודי פולין : בין שתי מלחמות העולם.