דרכי החינוך במשפחה היהודית בפולין בין המלחמות : ניסיון בהיסטוריה אנתרופולוגית.