הילכו שניים יחדיו? : בן ציון כ'ץ כידיד וכמניח יסודות לביוגרפיה של שאול טשרניחובסקי.