Alina Cala (ed.), 'Ostatnie pokolenie : autobiografie polskiej mlodziezy zydowskiej okresu miedzywojennego' (2003).