מעמדות ותפיסה מעמדית אצל ילדים ובני נוער יהודים בפולין בין המלחמות