פסיכואנליזה בהקשר תרבותי ופוליטי, דיון והדגמה בסיפורי 'בני ערב' של משה סמילנסקי