Quantificació i avaluació comparativa de la qualitat: el Dynamic Quality Framework de TAUS