Petycja w sprawie ustawy o petycjach / Andrzej Szmyt.