Kapelani Solidarności 1980-1989. T. 3 / Mateusz Wyrwich.