Gemi ve liman etkileşimi için önerilen enerji yönetim sistemi modelinin incelenmesi / An examination of the proposed energy management system model for ship and port interaction