Katalog dokumentów i listów królów polskich: z Archiwum Państwowego w Gdańsku : (do 1492 roku)