Język i kultura Japonii : materiały I Ogólnopolskiego Seminarium Interdyscyplinarnego (Toruń, 23 marca 1994)