הנשיא גוסס, עברה הגדול של המדינה כבר מאחוריה ומושחתים וציניקנים עטים על פירורי השלטון.