Demitologizacija „kraja” i „početka” u pjesništvu Wisławe Szymborske