Jubileusz Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego i konferencja naukowa "Centrum, prowincje, peryferia - wzajemne relacje w dziejach sztuki"