Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku