Ett författarskap i akademins gränsland : Stallmästare Johan Leven Ekelunds efterlämnade manuskript