Môrewind oor die Karasberge: 'n Kultuurhistoriese Verkenning van die Karasstreek van die Laat Negentiende Eeu.