Bariera hematoencefalică, ultima redută a neuroştiinţelor.