Twarzą ku nocy: Twórczość literacka Maurycego Szymla [Facing the night: literary works of Maurycy Szymel].