COVID-19 update
Stanford Libraries e-resources are available to support you during remote instruction.
Physical access to library materials and locations remain closed at this time. read more

%{search_type} search results

88 catalog results

RSS feed for this result

1. Dong bei kuang Ri lian jun [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.52 .D66 2011 V.1

2. Hai jun. Tu pian [2011]

 • East Asia Library : Chinese Collection : VA633 .H356 2011

3. Xinjiang (Wulumuqi) jun qu [2010 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UA837 .X565 2010 V.2

4. Pao bing [2009 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UA837 .P36 2009 V.2 PT.1

5. Hua nan kang Ri you ji dui [2008]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.53 .H8326 2008 V.1

6. Jinan zhan yi [2004]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.54 .J56 2004

7. Hou qin gong zuo. Tu pian [2003]

 • East Asia Library : Chinese Collection : U168 .H684 2003

8. Jie fang zhan zheng shi qi di yuan hou fang you ji zhan zheng [2003 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.54 .J535 2003 V.1

9. Zhongguo ren min jie fang jun zu zhi yan ge [2002 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UA837 .Z4755 2002 V.3

10. Jiao fei dou zheng [2001 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.54 .J526 2001 V.1

11. Jie fang zhan zheng zhan lue fang yu. Zong shu, da shi ji, zhong yao zhan yi jian jie, biao ce, tu pian, can kao zi liao [2001]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.54 .J5436 2001

12. Jie fang zhan zheng shi qi guo du jie duan jun shi dou zheng [2000 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.54 .J5336 2000 V.1

13. Jun shi gong ye. Gen ju di bing qi [2000]

 • Hoover Library : Stacks : HD9743 .C62 J86 2000

14. Ba lu jun xin si jun zhu ge di ban shi ji gou [1999 - 2009]

 • SAL3 (off-campus storage) : Stacks : UA837 .B337 1999 V.1

15. Gong cheng bing. Tu pian [1999]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UG101 .G66 1999

16. Hou qin gong zuo. Biao ce [1999]

 • East Asia Library : Chinese Collection : U168 .H682 1999

17. Zhongguo ren min jie fang jun zu zhi gong zuo da shi ji : 1927-1999 [1999]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UA837 .Z475 1999

18. Jie fang zhan zheng zhan lüe zhui ji [1998 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : DS777.54 .J5424 1998 V.1

19. Pao bing. Hui yi shi liao [1998]

 • East Asia Library : On order : (no call number)

20. Tie dao bing [1998 - ]

 • East Asia Library : Chinese Collection : UG345 .T54 1998 V.1

Articles+

Journal articles, e-books, & other e-resources
Articles+ results include